LF EL-TEKNIQ udfører service og eftersyn af portanlæg som bla. er produceret af Jantzen Hegn.

Serviceaftaler

Med en serviceaftale er du sikret den daglige drift og sikkerhed for deres port fungerer. Serviceaftaler er en naturlig del af vores arbejde. Om det er virksomheder eller private.

– der er mange steder, hvor serviceaftaler gør hverdagen nemmere.


Hvorfor skal du have en serviceaftale?
Styringen af porte bliver stadig mere komplekse og avancerede. Installationerne udvikles med lynets hast og samtidig stiger vores afhængighed af porten kører. Ligeleds er det et lovkrav at der er service på deres port mindst 1 gang om året.


En forudsætning for en optimal funktion er, at porten installationer holdes ved lige og serviceres med passende mellemrum, så eventuelle fejl bliver fundet og afhjulpet, inden de bliver kritiske. Det er ikke uden grund, at der er øget fokus på overholdelsen af de lovpligtige installationseftersyn, for i sidste ende handler det jo om sikring af personer og værdier.


LF EL-TEKNIQ ApS har lavet serviceaftaler i årtier og har derfor store erfaringer på området. Disse erfaringer har vi nu samlet i et servicekoncept, der giver vores kunder tryghed i dagligdagen og vished for, at portens installationer fungerer præcist, som de skal.


Hvad betyder en serviceaftale for dig?

En serviceaftale med LF EL-TEKNIQ ApS garanterer dig professionel og omhyggelig kontrol af dine port installationer, 

og det betyder for dig, at:

  • Du på en enkel og betryggende måde overholder den relevante lovgivning.
  • Du sikrer, at dine installationer er i funktionsdygtig stand og giver dig en optimal ydelse.
  • Du begrænser risikoen for nedbrud, til en konkurrencedygtig pris.
  • Du beskytter de personer som daglig bruger porten.
  • Du får sikkerhed for, at den investering du har gjort i din port installation, beholder sin værdi.
  • Du får en samarbejdspartner med en teknisk kompetence, der dækker alle installationstyper.
  • Du får overblik over dine faste vedligeholdelsesomkostninger og begrænser udgifterne til udbedring af fejl.
  • Du får overblik over, hvilke type anlæg der findes på dit område, hvornår de serviceres, og hvad eftersynet omhandler.
  • Du får gode råd fra vore teknikere om udvikling og forbedring af dine port installationer.
  • Du får en sparringspartner, som kender alle detaljer i din port installation og som øjeblikkeligt kan træde til, hvis uheldet skulle være ude.


LF EL-TEKNIQ sørger igennem service for at Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 1109 imødekommes. 

Efter service påklæbes produktet et mærkat, der viser produktets seneste servicedato. 

LF EL-TEKNIQ ApS | CVR: 31 57 80 35  | Tlf.: 54 87 23 32