Notat

Notat

Notat vedr. eftersyn på manuelle og mekanisk drevne porte

Arbejdstilsynet har modtaget en række henvendelser vedrørende eftersyn på manuelle og mekanisk drevne porte, hvorfor Arbejdstilsynet med dette notat vil anskueliggøre hvilke krav, der stilles til eftersyn og vedligeholdelse af manuelle og mekanisk drevne porte.

Hvadenten der er tale om manuelle hejse- og vippeporte eller mekanisk drevne industriporte, er en port når det gælder dens anvendelse, omfattet af Arbejdstilsynets bkg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer, herunder bkg. 832 af 27. november 1998.

Ovennævnte bekendtgørelses § 14 angiver hvilke krav der stilles til eftersyn og vedligeholdelse af tekniske hjælpemidler, herunder også manuelle og mekanisk drevne porte.

Porten skal efterses og vedligeholdes i henhold til leverandørens anvisninger.

Eftersynet skal foretages af en sagkyndig. En sagkyndig er en person, der har teknisk indsigt og kompetence til at efterse porten efter leverandørens anvisninger.

Porten skal efterses regelmæssigt. Igen er det leverandørens anvisninger der skal følges. Dog er det Arbejdstilsynets praksis, at regelmæssigt som minimum er hver 12. måned.

Hvis porten udsættes for specielle forhold såsom påkørsel eller længere tids stilstand, skal der foretages en besigtigelse.

Ejeren af porten er ansvarlig for at porten bliver efterset og vedligeholdt.

Resultaterne af et eftersyn skal for mekanisk drevne industriporte registreres, opbevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet.

Ovennævnte er udsendt af Søren Bjerregaard Jensen, Arbejdstilsynet

LF EL-TEKNIQ ApS | CVR: 31 57 80 35  | Tlf.: 54 87 23 32