Mere om el-eftersyn

Fra og med 1. maj 2012 bliver det et lovkrav at der foretages eleftersyn, når du tegner en ejerskifteforsikring ved hushandel. Bestemmelsen er at finde i den reviderede lovgivning omkring huseftersyn, som Folketinget netop har vedtaget.

 Det bliver dermed obligatorisk at boligens elinstallationer gennemgås af en autoriseret elinstallatør i forbindelse med hushandlen.Til gengæld vil defekte installationer være dækket af ejerskifteforsikringen.

Ændringen betyder, at der bliver udarbejdet en eleftersynsrapport som tillæg til tilsynsrapporten. Eleftersynsrapporten er en gennemgang af de elektriske installationer med det mål at finde fejl, mangler eller slitage. Der vil blive lavet stikprøvekontroller af elinstallationerne, og beskyttelsen mod brand og stød. Ligesom eltavle, fejlstrømsrelæ og eventuelle løse ledninger eller kontakter og lignende også vil blive tjekket.

 Eleftersynsrapporten vil for eksempel kunne afsløre fejl og mangler, som er svære at få øje på, men som udgør en fare for ejernes sikkerhed, hvis de ikke opdages og udbedret. Ordningen giver både sælger og køber mulighed for at handlen foregår på et mere synligt grundlag. Som det er i dag er sælger sjældent klar over elinstallationernes tilstand. Når en autoriseret installatør har gennemgået installationerne har både køber og sælger en større indsigt i kvaliteten af elinstallationerne. Herudover kan det øgede fokus på elinstallationerne have en forebyggende effekt.

 Der er i dag rigtig mange elinstallationer som ikke lever op til loven, blandt andet fordi der bliver levet en hel del uautoriseret " gør det selv" arbejde. De eventuelle uautoriserede installationer vil i forbindelse med lovforslaget blive opdaget ved hushandler og forebygge mange af de skader som uautoriseret arbejde medfører.

LF EL-TEKNIQ ApS | CVR: 31 57 80 35  | Tlf.: 54 87 23 32